Jegyzőkönyv 

Jegyzőkönyv 

Készült: A Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal (3777 Parasznya, Rákóczi F. u. 23.) a HVI vezető hivatalos helyiségében a Sajókápolna Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) 2024. május 14. napján (kedd) 14.30 órai kezdettel magtartott üléséről

Jelen vannak: Helyi Választási Bizottság tagjai 

Tóthné Bencsik Szilvia HVB elnök 

Tóth Pálné HVB elnök helyettes 

Szabóné Sztrapkó Tímea HVB tag 

 

Nincs jelen

Tóth Judit HVB tag 

Hankó Gabriella HVB tag 

A Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal (HVI) részéről

Orbán Andrea jegyző, HVI vezető 

Tóthné Bencsik Szilvia HVB elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a megválasztott 5 főből 3 jelen van. A napirendre tett javaslatát a bizottság egyhangúlag elfogadja

Napirend

  1. Sajókápolna település egyéni listás képviselő választás szavazólapjának jóváhagyása 
  2. Sajókápolna település polgármester választás szavazólapjának jóváhagyása
  3. Indítványok, javaslatok 

I. Napirend 

Sajókápolna település egyéni listás képviselő választás szavazólapjának jóváhagyása 

Orbán Andrea HVI vezető: A Helyi választási iroda vezetője tájékoztatja a jelenlévő Helyi választási Bizottság tagjait, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (Ve.) 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi jelölt, illetve lista nyilvántartásbavétele tárgyában határozatot hozott

II. Napirend 

Sajókápolna település polgármester választás szavazólapjának jóváhagyása 

Orbán Andrea HVI vezető: A Helyi választási iroda vezetője tájékoztatja a jelenlévő Helyi választási Bizottság tagjait, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (Ve.) 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi jelölt, illetve lista nyilvántartásbavétele tárgyában határozatot hozott

A Helyi Választási Iroda elkészítette és kinyomtatta a Nemzeti Választási Iroda elnöke által elektronikus úton megküldött és a 2024. június 9. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán használandó ,,MINTAfelirattal ellátott ,,Polgármester választásszavazólapot. Egyeztette a Helyi Választási Irodánál benyújtott nyomtatványokkal, valamint a Helyi Választási Bizottság által elvégzett sorsolás eredményét tartalmazó határozat adataival

A Helyi Választási Iroda a választási informatikai rendszerből -NVRből- 2 példányban kinyomtatta a MINTAfelirattal ellátott Sajókápolna község Polgármester választás 2024.06.09. szavazólapot

Külön szavazólap szolgál az egyéni listás és a polgármester választásra

A Helyi Választási Bizottság a kinyomtatott szavazólap mintát ellenőrizte és összevetette az A4 jelű Önkormányzati választás- Egyéni jelölt bejelentéseformanyomtatvánnyal, valamint a NVRből kinyomtatott egyéni listás választás szavazólapegyeztető listájával

A polgármester szavazólap adattartalmának teljes körű ellenőrzését követően, szavazásra bocsátás után a helyi választási bizottság 3 igen egyhangú szavazati aránnyal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta

 

Sajókápolna Helyi Választási Bizottság 18 /2024. (V.14.) határozata 

Tárgy: Sajókápolna település polgármester választás szavazólapjának jóváhagyása 

A Helyi Választási Bizottság a 2024. június 9. napjára kitűzött a Polgármester választás 2024. június 9. BorsodAbaújZemplén Vármegye Sajókápolnaszavazólap ,,MINTA felirattal és nyomdai verziószámmal ellátott -adattartalmát megvizsgálta és jóváhagyja ezen határozat mellékletét képező szavazólap minta szerint és a kinyomtatott szavazólap- minta mindkét példányát NYOMTATHATÓjelzéssel látja el

Felelős: HVB elnök Határidő: azonnal 

A külön íven megfogalmazott határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi

A Helyi Választási Bizottság elnöke megköszönte a bizottság tagjainak a részvételt és mivel egyéb indítvány, javaslat a bizottság részéről nem érkezett az ülést 15 óra 10 perckor bezárta

m. f

A jegyzőkönyv nyomtatható verziója elérhető >>ITT<<

Mellékletek:

Sajókápolna Helyi Választási Bizottság 17 /2024. (V.14.) határozata

Sajókápolna Helyi Választási Bizottság 18 /2024. (V.14.) határozata

 

Tóthné Bencsik Szilvia
HVB elnök 

Tóth Pálné
HVB elnökhelyettes 

 

Szabóné Sztrapkó Tímea
HVB tag 

Orbán Andrea
jegyzőkönyvvezető, HVI vezető

Kategória: Helyi Választási Iroda, Hírek, Ülések jegyzőkönyvei, Választási szervek | A közvetlen link.