Elérhetőségeink, ügyfélfogadás

Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Sajókápolnai Kirendeltségének ügyfélfogadási ideje, elérhetőségei:

Sajókápolna Község Önkormányzata
Postacím: 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.
Telefonszám: 06-48/ 345-905
Faxszám: 06-48/345-905
E-mail: skapolnaonk@gmail.com

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00-15.00
Kedd: 8.00-15.00
Szerda: 8.00-15.00
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8.00-11.30

 

Tőzsér György – Polgármester:
Telefonos elérhetősége:06-70/382-9118

Ügyfélfogadás:
Hétfő:14:00-15:00
Kedd:14.00-15:00
Csütörtök:14:00-15:00

Csizmadia Béláné – Alpolgármester
Telefonos elérhetősége: 06-20/542-93-64

Orbán Andrea – jegyző
Telefonos elérhetősége:06-48/345-905

Ügyfélfogadás:
Kedd:8.00-15:00

 

Polgármesteri Hivatalunkban az alábbi ügyek intézésére van lehetőség:

 • Adó és értékbizonyítvány
  Adóigazolás (Hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyleírás)
  Adók módjára behajtandó köztartozások
  Anyakönyvi ügyek
  Birtokvédelmi ügyek
  Egyedi szennyvíztisztító létesítmények engedélyezési eljárása
  Előzetes szakhatósági állásfoglalás kérése
  Hagyatéki, póthagyatéki ügyek
  Hatósági bizonyítványok kiállítása (lakcímrendezési eljárásokhoz, jogszerű
  földhasználathoz…)
  Helyi iparűzési adó
  Házszám megállapításának kérelmezése
  Jegyzői igazolás a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz székhelyének,
  telephelyének bejegyzéséhez
  Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások
  Környezet és természetvédelmi igazgatással kapcsolatos ügyek
  Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos ügyek
  Lakhatási támogatás
  Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás engedélyezési eljárása
  Növény és állatvédelmi igazgatással kapcsolatos ügyek
  Panaszok, Közérdekű bejelentések
  Rendkívüli települési támogatás
  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
  Szálláshely-üzemeltetésével kapcsolatos eljárás
  Talált tárgyak kezelése
  Telepengedélyezési eljárás
  Településképi bejelentési eljárás
  Településképi véleményezési eljárás
  Temetési támogatás
  Vízgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárás
  Vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás
  Zenés, táncos rendezvény tartásának engedélyezési eljárása

A polgármesteri Hivatal számára az alábbi adatbázisok hozzáférési lehetőségei állnak rendelkezésre:

 • telepengedéllyel rendelkezők nyilvántartása, szálláshelyek nyilvántartása,
  •    kereskedelmi, vendéglátó egységek nyilvántartása,
  •    bélyegzők nyilvántartása,
  •    méhészek nyilvántartása,
  •    eb-nyilvántartás,
  •    Elektronikus Anyakönyvi rendszer (EAK)
  •    Papíralapúanyakönyvi nyilvántartás
  •    ASP adószakrendszer elektronikus nyilvántartás
  •    szociális nyilvántartás

A Polgármesteri Hivatal által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

Település szilárd hulladék: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2016. (VII. 27.) önkormányzati rendelet.
Háztartási szennyvíz: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
7/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet.