A helyi választási iroda közleménye

KÖZLEMÉNY 

A Parasznyai Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. §a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján Sajókápolna településen a jelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg

  1. Egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 4 fő 
  2. Polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 10  

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester- jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet 28. § (1) bekezdése szerint 2024. április 4én

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése értelmében a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi (2024. április 3.) adatai alapján kell megállapítani

Az Övjt 9. § (1) bekezdése alapján egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott

Az Övjt. 9.§ (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott

A Nemzeti Választási Iroda által közölt adatok szerint Sajókápolna településen a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a szavazást megelőző hatvanhetedik napon (2024. április 3.) 320.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdése alapján a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani 

A jelölteknek és jelölő szervezeteknek az ajánlások gyűjtéséhez ajánlóívet kell igényelniük.

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 2/2024. (III. 11.) IM rendelet 8. melléklete tartalmazza az ,,Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásánelnevezésű A4- es nyomtatványt

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2024. április 20án adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármesterjelöltet legkésőbb 2024. május 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal (3777 Parasznya, Rákóczi Ferenc utca 23.), a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Sajókápolnai Kirendeltség (3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.) hirdetőtábláján, valamint a https://www.sajokapolna.hu/ honlapon közzétételre kerül

Parasznya, 2024. április 4

A közlemény nyomtatható formában elérhető >>ITT<<

Orbán Andrea
sk
Helyi Választási Iroda vezetője

Kategória: 2024. évi általános választások, Helyi Választási Iroda, Hírek, Jegyzői közlemény, Közlemények, Választási információk | A közvetlen link.