Sajókápolna


www.magyartelepulesek.hu

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Tevékenységre, működésre vonatkozó jogszabályok.
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1990. évi C. törvény a helyi adókról
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – az államháztartás számviteléről
A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019.(XI. 27.) önkormányzati rendelet

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Sajókápolnai Kirendeltségének ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8.00-15.00
Kedd: 8.00-15.00
Szerda: 8.00-15.00
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8.00-11.30

Tőzsér György - Polgármester:

Telefonos elérhetősége:06-70/382-9118


Hétfő:14:00-15:00
Kedd:14.00-15:00
Szerda:10:00.15:00
Csütörtök:14:00-15:00

Szabó Józsefné - Alpolgármester
Telefonos elérhetősége:06-30-523-21-47


Csizmadia Béláné - Alpolgármester
Telefonos elérhetősége: 06-20-542-93-64


Varga Vincéné - Jegyző
Telefonos elérhetősége:06-48-345-905

Kedd:8.00-15:00

Bencs-Gergely Fruzsina- Adminisztrációs munkatárs
Telefonos elérhetősége: 06-48-345-905  


Hétfő:08:00-15:00
Kedd:08:00-15:00
Szerda:08:00-15:00
Csütörtök:08:00-15:00
Péntek:08:00-13:00

A sajókápolnai lakosok tekintetében az alábbi ügykörökben a hivatali ügyek intézése a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Sajókápolnai Kirendeltségén történik.
•    adó- és értékbizonyítvány
•    adóigazolások
•    birtokvédelmi ügyek
•    gyógyszertámogatás
•    hagyatéki, póthagyatéki ügyek
•    helyi iparűzési adó
•    kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások
•    kommunális igazgatással kapcsolatos ügyek
•    környezet és természetvédelmi igazgatással kapcsolatos ügyek
•    köztemetés
•    közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos ügyek
•    lakcím bejelentési ügyek
•    lakhatási támogatás
•    nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely- szolgáltatás engedélyezési eljárása
•    növény és állatvédelmi igazgatással kapcsolatos ügyek
•    rendkívüli települési támogatás
•    rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
•    segély és bérkifizetés
•    szálláshely-üzemeltetés engedélyezési eljárása
•    talált tárgyak kezelése
•    telepengedélyezési eljárás
•    temetési támogatás
•    zenés, táncos rendezvény tartásának engedélyezési eljárása
•    útkezelői hozzájárulás

2.3. Közszolgáltatások
Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendje:
Település szilárd hulladék: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásró lszóló 4/2016. (VII. 27.)önkormányzati rendelet
Háztartási szennyvíz: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 7/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet

2.4. A szerv nyilvántartásai
A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke:
•    telepengedéllyel rendelkezők nyilvántartása, szálláshelyek nyilvántartása,
•    kereskedelmi, vendéglátó egységek nyilvántartása,
•    bélyegzők nyilvántartása,
•    méhészek nyilvántartása,
•    eb-nyilvántartás.

2.5 Nyilvános kiadványok: –

2.6 Döntéshozatal, ülések
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019.(XI. 27.) önkormányzati rendelet9.§-12.§
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Sajókápolna Község Önkormányzat Szervezeti és MűködésiSzabályzatáról szóló 12/2019.(X.28.) önkormányzati rendelet 45.§, 57.§
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Sajókápolna Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(X.28.) önkormányzati rendelet 37.§-44.§
4. A testületi szerv ülésének helye: 3773Sajókápolna, Szabadság tér 25.
5. A képviselő-testület munkaterve:

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A Képviselő-testület rendeletei: https://or.njt.hu/

2.8 Pályázatok
2.9 Közérdekű adatok
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében elérhetőségek:
Sajókápolna Község Önkormányzat
cím: 3773Sajókápolna, Szabadság tér 25.
telefonszám: 48/345- 905
faxszám: 48/345-905
e-mail:
2.10 Közzétételi listák
Az egyedi közzétételi listát
•    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
•    a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
•    a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet tartalmazza
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása:
A működés törvényessége, ellenőrzések
1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása.

2.  Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
4. A működés eredményessége, teljesítmény
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

5. Működési statisztika
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk – Nemleges.
3.2 Költségvetések, beszámolók
Számviteli beszámolók
 3.3 Működés
Foglalkoztatottak:
Sajókápolna Község Önkormányzat foglalkoztatottjainak száma: 2 fő
Polgármester:1 fő
Képviselő-testület: 4 fő
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 17 fő
Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Sajókápolnai Kirendeltsége: 1 fő
Támogatások: –
Szerződések: –
Koncessziók: –
Egyéb kifizetések: –
Számlaszámaink:
Számlavezető pénzintézet:          OTP Bank Nyrt. - Sajószentpéter
Bankszámla számai, megnevezése:
Sajókápolna község Költségvetési elszámolási számla: 11734200-15545844-00000000
Állami hozzájárulás számla                                             11734200-15545844-05120000

 Beszedési számla megnevezése  Beszedési számla száma
 Egyéb bevételeke számla  11734200-15545844-08800000
 Eljárási Illeték számla  11734200-15545844-03470000
 Iparűzési adó besz. számla  11734200-15545844-03540000
 Bírság számla  11734200-15545844-03610000
 Késedelmi pótlék számla  11734200-15545844-03780000
 Idegen bev. elsz. számla  11734200-15545844-04400000
 termőföld bérbead. szárm. jöv.adó számla  11734200-15545844-08660000
 Egyéb elkülönített számla  11734200-15545844-06910000
 Gépjárműadó besz. számla 11734200-15545844-08970000
 Víziközmű számla  11734200-15545844-08110000
 HUSKROUA  11734200-15545844-10010000
 talajterhelési díj beszedési számla  11734200-15545844-03920000
 közfoglalkoztatási támogatás elszám. számla  11734200-15545844-10030008
 Saját munkabér elszámolási számla  11769006-001610545-00000000
 külső munkabér elszámolási számla  11769006-00161569-00000000


Fenti közérdekű adatok közzétételére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

•    2011. évi CXII. törvény az elektronikus információszabadságról
•    305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
•    18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról